Regulamin

REGULAMIN 

 1. Sklep internetowy www.sonmar.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i jest prowadzony przez firmę MIMAR Marcelina Mroczka, ul.Słowackiego 29,58-260 Bielawa; NIP 8822036235, Regon 386832879
 2. Wszystkie produkty/usługi oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie ceny podane na sklepie sonmar.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy fakturę detaliczną. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przesłanie faktury w wersji elektronicznej. Na życzenie klienta wysyłamy fakturę w wersji papierowej razem z przesyłką, wówczas przesyłka jest wysyłana jednak 24 godziny później.
 5. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich(standardowo współpracujemy z kurierami: GLS, DPD). Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Cennik dostaw podany na stronie dotyczy tylko przesyłek krajowych.
 6. Możliwe są następujące formy płatności: Przelew, Szybkie płatności internetowe – Przelewy 24 oraz płatność przy odbiorze
 7. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniążków na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.
 8. Przelewy 24. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, Kupujący automatycznie kierowany jest do strony Przelewy 24. Niezwłocznie po otrzymaniu maila z Przelewy 24 potwierdzającego przekazanie wpłaty, realizujemy zamówienie.
 9. Za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru.
 10. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu lub historii współpracy z danym Kupującym, sonmar.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności za pobraniem.
 11. Przy niektórych towarach/usługach podany jest czas realizacji zamówienia. Informuje on ile dni roboczych (lub godzin) zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji zamówienia.
 12. Przesyłki realizowane przez firmy kurierskie dostarczane są zazwyczaj w ciągu 1-2 dni.
 13. Kupujący obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera.
 14. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu 2tyg od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową.  Reklamacja powinna zawierać opis wady produktu oraz datę jej powstania.
 15. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego produktu na własny koszt. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.       Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.               
 16. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 17. Produkty oraz usługi są objęte 12 miesięczną gwarancją dla konsumentów (nie dotyczy przedsiębiorców). Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w umowie wystawionej przez gwaranta. Towar posiadający gwarancję serwisu należy wysłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na nasz koszt. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, uszkodzenia nieobjętego gwarancją, niewykonania poleceń telefonicznych Serwisu – Kupujący zostaje obciążony kosztami serwisu oraz przesyłki zwrotnej.
 18. Sklep ponosi odpowiedzialność w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 19. W przypadku niezgodności towaru z umową , zgłoszenie zawierające dokładny opis plus zdjęcia, należy przesłać na maila sklep@sonmar.pl . Można również określić swoje żądania co do sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
 20. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony.
 21. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sprzedawca.
 22. Konsument poprzez złożenie zamówienia przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty i zobowiązuje się zapłacić za zakupiony Przedmiot a Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Przedmiot bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży (jeżeli takie wskazano). Sprzedający zastrzega sobie prawo roszczeń w przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej, dlatego w przypadku wątpliwości prosimy nie dokonywać zakupu.
 23. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (w szczególności za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia). Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu ( MIMAR Marcelina Mroczka, ul. Słowackiego 29 , 58-260 Bielawa). Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Oświadczenie takie można również złożyć w formie listu elektronicznego e-mail na adres mailowy: sklep@sonmar.pl. Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, sklep w ciągu 14 dni od odstąpienia (data otrzymania listu, lub e-mail), nie wcześniej niż po otrzymaniu zwrotu towaru, zwraca wpłacone środki za towar jak również za przesyłkę wg. najniższego dostępnego w ofercie kosztu dostawy. Sklep może pomóc zorganizować zwrot towaru, tzn. może złożyć firmie kurierskiej zlecenie na odbiór przesyłki od Kupującego i jej dostarczenie do Sklepu. Koszt takiej usługi wynosi 30 zł. W przypadku gdy Kupujący zdecyduje się skorzystać z takiej formy powrotu towaru, Kupujący wyraża zgodę na zwrot zwracanej kwoty pomniejszony o 30 zł.
 24. Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.
  Zachęcamy aby przy odbiorze przesyłki sprawdzać, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan kartonu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia prosimy w obecności kuriera sporządzić i spisać protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Przesłanie nam protokołu szkód znacznie przyśpieszy i uprości procedury reklamacyjne. W przypadku gdy uszkodzenie w transporcie nie jest widoczne przy odbiorze (czyli wówczas gdy opakowanie nie było uszkodzone(nawet jeśli Kupujący nie sprawdził zawartości przesyłki przy odbiorze)), Kupujący, zgodnie z ustawą ma 7 dni na spisanie protokołu szkód. Uprości to znacznie wymianę towaru (lub części) – Szczegółowy opis procedury dla przesyłki uszkodzonej:
 25. Zachęcamy wszystkich Kupujących/Odbiorców przesyłki do sprawdzania stanu zawartości przesyłki przy odbiorze:
  1) Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzenia Odbiorca przesyłki powinien sprawdzić zawartość odbieranej przesyłki i w przypadku uszkodzenia jej zawartości spisać z kurierem protokół szkód,
  2) W przypadku jeżeli opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia, a po otwarciu przesyłki Odbiorca stwierdzi uszkodzenie, powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę (zgłoszenie mailowe sklep@sonmar.pl) przesyłając krótki opis szkody oraz zdjęcia. Niezwłocznie powinien umówić się na infolinii firmy kurierskiej na spisanie protokołu szkód – protokół można spisać w ciągu 7 dni od odbioru.
  Zalecamy sprawdzanie każdej przesyłki bezpośrednio po odbiorze przesyłki. Kurier jest zobowiązany aby umożliwić Państwu sprawdzenie przesyłki.
  Nie może Państwu odmówić – należy jednak pamiętać iż prawo sprawdzenia przesyłki przysługuje po odbiorze przesyłki ,a nie przed.
  Po spisaniu protokołu należy przesłać skan lub wyraźne zdjęcie na adres mailowy sklep@sonmar.pl. Jeżeli spisanie protokołu nie następuje bezpośrednio przy odbiorze, Odbiorca przesyłki przesyła (mail) krótkie oświadczenie potwierdzające że uszkodzenie nie powstało po Odbiorze przesyłki, potwierdzone prze innego domownika (przez świadka). Po przesłaniu w.w. dokumentów, niezwłocznie następuje wymiana części lub towaru w zależności od stopnia uszkodzenia (decyzję o sposobie wyeliminowania szkody podejmuje technik). Zalecamy wprowadzenie powyższych zasad do odbioru wszystkich Państwa przesyłek – wówczas każda Państwa reklamacja przebiegnie szybko i bezstresowo.
 26. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 27. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 28.  
 29. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie sonmar.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 30.  
 31. Sklep sonmar.pl nie funkcjonował przed 25 grudnia 2014 r. czyli przed zmianą ustawy o prawach konsumenta.
 32. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie UOKIK w zakładce: Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 33. Odpowiadamy na wszystkie pytania zadane przez Kupujących, z wyjątkiem tych, na które odpowiedź znajduje się w ogłoszeniu. Dlatego też, przed zadaniem pytania prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia i wszystkimi zakładkami na stronie sonmar.pl. Konstrukcja treści ogłoszenia jest taka, iż nie podajemy cech które dany przedmiot nie posiada. Nie jesteśmy w stanie wypisać wszystkich cech i wartości niedotyczących przedmioty, dlatego podajemy te cechy które przedmiot posiada – konkluzją jest fakt iż jeśli na aukcji nie wymieniono danej cechy to oznacza że przedmiot jej nie posiada (np. jeśli w ogłoszeniu nie podano że drzwi w autku są otwierane to oznacza iż drzwi nie są otwierane, jeżeli autko posiada drzwi otwierane, to w ogłoszeniu będzie taka informacja).
 34. Sklep nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie wyjścia paczki z magazynu wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego oraz numer telefonu do lokalnego przedstawiciela firmy kurierskiej. Uwagi Kupującego w zakresie godzin dostarczenia, terminów dostarczenia nie są wiążące dla Sklepu.
 35. Polityka prywatności: sonmar.pl szanuje prawo użytkownika do prywatności i jest świadome obowiązku jej chronienia, dlatego też wszystkie dane są chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem firm współpracujących). Użytkownicy korzystający z sonmar.pl mogą odmówić podania danych – jednak złożenie zamówienia i dokonanie zakupu wiąże się z koniecznością podania danych do wysyłki. Rejestracja w sklepie nie jest wymagana.
 36. Użytkownik dokonując zakupu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sonmar.pl w celu zrealizowania dostawy na adres wskazany przez użytkownika, jak również w celach które są niezbędne aby prawidłowo wysłać i dostarczyć przesyłkę (np. uzgodnienie szczegółów zamówienia, wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z modelem, kolorem zamawianego towaru lub z adresem i danymi kupującego), zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (opubl . t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik przekazuje dane osobowe dobrowolnie. Przekazanie danych podlega zapisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). MIMAR Marcelina Mroczka będzie administrować danymi, tj. przechowywać, przetwarzać oraz przekazywać podmiotom z nią współpracującym (firmy kurierskie, brokerzy kurierscy), w szczególności w celu realizacji dostawy, ciągłej poprawy obsługi klientów oraz informowania o produktach lub ofertach specjalnych. Firma MIMAR Marcelina Mroczka deklaruje, że wszelkie informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz że nie zostaną sprzedane, wynajęte, ani przekazane osobom trzecim.
 37. Zmiany Polityki prywatności. Wszelkie zmiany w polityce prywatności dotyczącej serwisu będą publikowane na niniejszej stronie. Mogą one wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub ze względu na rozwój serwisu.
 38. Pliki Cookies. Sonmar.pl wykorzystuje pliki cookie przechowywane na urządzeniu, z którego korzystasz (komputer, tablet, telefon). Pliki cookie są używane w serwisie, który odwiedzasz w celu: utrzymaniu sesji użytkownika po zalogowaniu, dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika.
 39. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Sklep sonmar.pl jako administratora danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest firma MIMAR Marcelina Mroczka. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się mailowo: sklep@sonmar.pl lub pisemnie na adres MIMAR Marcelina Mroczka, ul. Słowackiego 29, 58-260 Bielawa.
 40. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży. sonmar.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem w tym jest to niezbędne do: umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Sklepie internetowym; zakładania i zarządzania kontem Użytkownika, realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży; obsługi reklamacji w przypadku, gdy Użytkownik złoży reklamację; obsługi zgłoszeń i zapytań, które Użytkownik kieruje do Sklepu; kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od sklepu sonmar.pl przetwarzania danych Użytkownika dla celów podatkowych i rachunkowych.
 41. pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 42. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. Użytkownik składając zamówienie nie ma obowiązku podawania danych osobowych, jednak są one niezbędne w celu realizacji zamówienia. Bez ich podania nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia.
 43. Uprawnienia użytkownika w zakresie przetwarzanych danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przenoszenia danych osobowych Użytkownika, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez sonmar.pl danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor OchronyDanych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 44. Udostępnianie danych osobowych
  pl udostępnia dane osobowe stronom transakcji wspierającym go w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kurierskie, wykonują usługi konsultingowe, zarządcze, audytowe, wspomagają obsługę użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. sonmar.pl może przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. sonmar.pl nie przekazuje danych osobowych poza granice obszaru EU.
 45. Okres przechowywania danych osobowych.
  pl usuwa dane osobowe ze swoich dysków tak szybko jak tylko jest to możliwe. Nie dotyczy to sytuacji reklamacji, które są przetrzymywane co najmniej przez okres obowiązywania rękojmi. Dane wynikające z dokonanych przelewów, wystawionych faktur spółka dla celów podatkowych przetrzymuje co najmniej prze okres 5 lat od zakończenia roku, w którym rozliczono podatkowo transakcje których dane dotyczą.
 46. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaną RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.Zapraszamy!!!
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl